KONKURS OFERT – DLA WYKONAWCÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Namysłowskiej 11A w  Warszawie organizuje konkurs ofert na wyłonienie Oferenta do wykonania prac remontowo-budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Namysłowskiej 11A w Warszawie, zgodnie z projektem.

Termin składania ofert upływa z dniem 29.10.2018r. o godz. 12:00.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt z przedstawicielem                      Administrator Servis s.c.

Osoba do kontaktu Bartosz Bednarczyk – 503 634 149