KONKURS OFERT KAMERALNA 3 !!!

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kameralnej 3  w Warszawie 

organizuje konkurs ofert na usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku w/w

nieruchomości.

Termin składania ofert upływa z dniem 16.10.2017r. do godz. 13:00.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o kontakt z przedstawicielem 

Administrator Servis s.c. – Bartosz Bednarczyk – 503 634 149