Szkolenia dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych

Szkolenia kierujemy do osób fizycznych, które podjęły się lub planują podjąć się odpowiedzialnego zadania sprawowania zarządu nieruchomością wspólną. Korzystając z naszych usług zminimalizują Państwo najbardziej istotne zagrożenia, jakie generują przepisy prawa związane odpowiedzialnością członków zarządu. Szkolenia prowadzimy według indywidualnych potrzeb klientów. Korzystając z naszych usług dowiedzą się Państwo jak właściwie reagować oraz zweryfikować poprawność dotychczasowych działań realizowanych w ramach funkcji członka zarządu.

 

Świadczymy pełne spektrum usług doradczych od konsultacji, po pełne projekty doradcze obejmujące diagnozę, tworzenie koncepcji i wdrożenia jej realizacji.