KONKURS OFERT – DLA WYKONAWCÓW – JANA MŁOTA 5

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jana Młota 5 w Warszawie organizuje konkurs ofert na wyłonienie Oferenta do wykonania prac remontowo-modernizacyjnych pt. „Remont klatek schodowych wraz z przebudową szybu windowego, likwidacją szybu zsypowego oraz wykonaniem prac w zakresie dostosowania budynku przy ul. Jana Młota 5 w Warszawie do wymogów ppoż.”.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.01.2018r. do godz. 12:00.

Osoby zainteresowane złożeniem oferty prosimy o kontakt z przedstawicielami Administrator Servis s.c.

Osoba do kontaktu Bartosz Bednarczyk – 503 634 149