KONKURS OFERT K. LINNEUSZA 7 i 5 – ALTANA ŚMIETNIKOWA

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. K. Linneusza 7 i 5 w Warszawie organizuje konkurs ofert na prace budowlane polegające na rozbiórce obecnej i wybudowaniu nowej altany śmietnikowej zgodnie z dokumentacją projektową.

Firmy zainteresowane pozyskaniem materiałów pomocniczych (przedmiar robót) do złożenia oferty proszone są o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 15:00 z przedstawicielem Administrator Servis s.c. – Bartosz Bednarczyk – 501 596 512.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.09.2022r. o godz.12:00.